Testimonials

 

”Tanken med IdeaSwipe att samarbeta runt i idéer i väldigt tidiga faser direkt i din smartphone gillar jag. Speciellt aspekten av att tidigt bjuda in människor som man litar på att hjälpa till med idén. Från min horizont så bidrar det till att stärka det kreativa självförtroende och samarbete i ideskapandefasen vilket stärker möjligheterna att kunna ta idén vidare. För min egen del ser jag stora fördelar då tröskeln blir väldigt låg för att dela med sig idéer var man än är.”

Karl-Magnus Möller,
Innovation Leader at Ericsson”IdeaSwipe möter ett tydligt behov av att samarbeta kring nya idéer. Jag ser de största vinsterna i att snabbt kunna fånga idéer lösa support från kollegor och kunder runt om i världen, på ett snabbt och enkelt sätt oberoende av plats För min del skulle det betyda att våra virtuella team kommer ännu närmare varandra i det dagliga arbetet och världen blir ännu lite plattare.Vi ser fram emot att testa IdeaSwipe i skarpt läge. ”

Magnus Engdahl
Global CIT Manager – TNT”Behovet av kreativt tänkande är stort och IdeaSwipe fyller följande behov: att kunna dokumentera idéer när de uppstår och att med enkla medel be personer med relevant kompetens att delta i en idédiskussion.”

Jonas Thorngren
VD Pollen

 ”Möjligheten att enkelt fånga upp idéer ”on the fly” skulle innebära att vi kan börja jobba med idén

när den är färsk och direkt sätta igång en levande process för att utvärdera och förädla den vidare
med hjälp av kompetens i våra nätverk. Genom att snabbt skicka vidare sin idé kan man sedan fortsätta
fokusera på sin huvuduppgift, tills man återigen har möjlighet att jobba vidare med den.

För oss skulle det supporta ett önskat arbetssätt baserad på snabb kommunikation mellan engagerade individer, obegränsad av organisatoriska strukturer, vilket i sin tur förhoppningsvis leder till fler konkurrenskraftiga lösningar i vår produktutveckling.”

Åsa Holmelin
Manager, Vehicle Dynamics at Volvo Bus Corporation